Chém + Ia
Popis testu:

15 – minútový filmový tanečný príbeh na motívy West Side Story a zároveň test z chemických prvkov, v ktorom 50 street dance tanečníkov, sprejerov a skaterov predstavuje chemické prvky. Táto DHS je zároveň obohatená výrokmi slávnych ľudí o láske mladých ľudí a veršami rovesníkov – básnikov.

Cieľovou skupinou sú žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a študenti gymnázií.Hore
Tanečné diktáty
Popis testu:

26 tanečných klipov – diktátov z vybraných slov. Každý diktát trvá 4 minúty. Účastník hry musí v jej priebehu doplniť v interaktívnych častiach do zvolených slov "i" alebo "y". Diktát zároveň oboznamuje žiaka s domácimi a svetovými hudobno - tanečnými štýlmi a geografickými pojmami. Na konci každého diktátu je účastník automaticky bodovo vyhodnotený.

Cieľovou skupinou sú žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ.Hore